Veel gestelde vragen

Hieronder treft u een toelichting op een aantal veelgestelde vragen.

Kan ik het jubileumboek bestellen?

Jazeker kan dat.

Wij vinden het fijn als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de Stichting. Het Jubileumboek is aan te vragen bij de Oolgaardt stichting. Stuur uw gegevens aan info@oolgaardt.nl en u krijgt een reactie.

De 100 jaar C.S. Oolgaardtstichting jubileum projecten

Jongeren van Arnhemse scholen hebben projecten bedacht, gekoppeld aan het gedachtegoed van Mejuffrouw Oolgaardt.

Om het 100-jarig bestaan van de stichting in 2016 te vieren, heeft de C.S. Oolgaardtstichting 100.000,- euro verdeeld over ideeën voor en door jongeren! Een jury, bestaande uit de vijf bestuursleden van de stichting, hebben bepaald welke projecten geld ontvangen. De projecten zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond.

 

Uit welke onderdelen bestaat het Jubileum project?

In 2016 bestaat de C.S. Oolgaardt Stichting 100 jaar. Dat vieren we. Hiervoor hebben we gespaard en zodoende hebben we ruim € 100.000,- aan jubileumprojecten kunnen honoreren. Activiteiten georganiseerd voor en door jongeren. Op 22 april 2016 zijn deze projecten gepresenteerd in het Oolgaardthuis.

Daarnaast hebben we een Jubileumboek gemaakt. Op basis van 100 jaar archief is door Tamara van Zundert, in samenwerking met het bestuur van de C.S. Oolgaardtstichting, de historie beschreven. In het boek is ook ruimte gemaakt voor onze doelgroep, de zich ontwikkelende jeugd. Aan hen is gevraagd een bijdrage in de vorm van een tekening, opstel of essay te maken. Deze zijn ook terug te vinden in het Jubileumboek. (meer…)

Ondersteunt de Oolgaardt Stichting alleen projecten of ook individuen?

Er worden door de Stichting zowel projecten als individuen ondersteund. Voor beide is een aanvraagformulier beschikbaar. Deze aanvraagformulieren zijn op de site te vinden onder de tabblad Aanvraagformulieren.

Als u twijfelt of uw project in aanmerking komt, aarzel niet en stuur een mail met uw vraag aan info@oolgaardt.nl

Welke projecten steunen we?

De C.S.Oolgaardtstichting ondersteunt met een speciaal fonds activiteiten voor jongeren op het terrein van zingeving en vorming. Activiteiten, met een vernieuwend karakter, die leiden tot bestaansverheldering, een zelfstandig oordeelsvermogen tot maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Activiteiten, die mensen tot hun recht laten komen. Dit vanuit het streven naar een humane, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Welke criteria hanteren wij

Ondersteuning kan worden gevraagd wanneer projecten binnen de doelstellingen en in het werkgebied van de stichting vallen. Het fonds werkt alleen aanvullend op bestaande subsidieregelingen en andere reguliere financieringsvormen. Aantoonbaar moet zijn dat er, voor dat moment, geen andere financieringsbronnen zijn of dat bestaande financieringsbronnen niet toereikend zijn. Ondersteuning is tijdelijk en mag niet leiden tot afhankelijkheid van het fonds. Het gaat enerzijds om start-, overbrugging- of stimuleringsbijdragen voor projecten, waarbij uitzicht is op een structurele financiering of om bijdragen in eenmalige activiteiten of evenementen. De maximale ondersteuning bedraagt in beginsel nooit meer dan € 5.000,= .

(meer…)