De C.S. Oolgaardtstichting is 100 jaar!

De C.S. Oolgaardtstichting bestaat 100 jaar, een hele eeuw!

Anna Catharina Oolgaardt was een rijke vrouw, die bijna 100 jaar geleden een stichting begon voor Arnhemse jongeren, de Oolgaardtstichting.

De stichting steunt projecten voor jongeren, waar anders geen geld voor is.

Om het 100-jarig bestaan van de stichting in 2016 te vieren, heeft de Stichting Arnhemse scholen gevraagd projecten in te dienen die aansluiten bij de idealen van Mejuffrouw Oolgaardt. Dat is gebeurd! Uit de inzendingen heeft het bestuur een groot aantal projecten beoordeeld en is geld ter beschikking gesteld voor de realisatie hiervan. Op 22 april 2016 zijn de projecten gepresenteerd in het Oolgaardthuis. De plek waar het allemaal begon.