De 100 jaar C.S. Oolgaardtstichting jubileum projecten

Jongeren van Arnhemse scholen hebben projecten bedacht, gekoppeld aan het gedachtegoed van Mejuffrouw Oolgaardt.

Om het 100-jarig bestaan van de stichting in 2016 te vieren, heeft de C.S. Oolgaardtstichting 100.000,- euro verdeeld over ideeën voor en door jongeren! Een jury, bestaande uit de vijf bestuursleden van de stichting, hebben bepaald welke projecten geld ontvangen. De projecten zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond.