Ondersteunt de Oolgaardt Stichting alleen projecten of ook individuen?

Er worden door de Stichting zowel projecten als individuen ondersteund. Voor beide is een aanvraagformulier beschikbaar. Deze aanvraagformulieren zijn op de site te vinden onder de tabblad Aanvraagformulieren.

Als u twijfelt of uw project in aanmerking komt, aarzel niet en stuur een mail met uw vraag aan info@oolgaardt.nl