Samen Leven Doe Je Zo

In 2004 maakt een groepje mensen zich zorgen over de afnemende tolerantie in Nederland. Zij richtten de stichting Samen Leven Doe Je Zo op.

Samen Leven Doe Je Zo Een project rond de multiculturele samenleving In voorjaar 2012 heeft de C.S. Oolgaardt stichting het volgende project gesteund met 7500 euro.

samen-leven-doe-je-zoZe benaderden twee vmbo-scholen, het Kandinsky College in Nijmegen en ’t Venster in Arnhem, om het project mee uit te voeren. Voor vmbo-leerlingen is de multiculturele samenleving de dagelijkse werkelijkheid. Doelstelling van het project is om deze leerlingen te laten zien en ervaren dat de multiculturele samenleving veel positieve kanten heeft, dat diversiteit kansen biedt i.p.v. bedreigingen en dat onbekend onbemind maakt.

Suriname is bij dit project voorbeeldland omdat daar mensen met veel verschillende culturele achtergronden op een prettige manier samenleven. Het is de enige plek in de wereld waar een moskee en een synagoge naast elkaar staan en waar de gelovigen van beide gebedshuizen als goede buren met elkaar omgaan.

De inhoud van het project
Op beide scholen wordt in leerjaar 2 gewerkt aan het thema met alle leerlingen (jaarlijks zo’n 200). Daarna kunnen de leerlingen solliciteren op het ambassadeurschap van SLDJZ. Als het lukt om de financiering rond te krijgen, mogen 30 leerlingen (als ze in leerjaar 3 zitten) op werkweek naar Suriname. Daar werken ze samen met de leerlingen van de Mulo Kerklaan in Paramaribo. Ze moeten als ze weer thuis zijn op een presentatieavond laten zien wat ze geleerd hebben. Ook spelen ze een rol in het project van de nieuwe lichting tweedeklassers.

Win-win situatie
Samen Leven Doe Je Zo haalt in Suriname kennis over de multiculturele samenleving.Daarvoor in ruil zorgt de stichting voor onderwijskundige middelen voor de partnerschool in Paramaribo. Zo is er een computerlokaal gebouwd, zijn er beamers en een laptop geschonken, microscopen en de Dikke van Dale. Alle leerlingen nemen altijd twee boeken mee voor de bibliotheek van de school.