Onder andere dankzij een financiële bijdrage vanuit C.S. Oolgaardtstichting is het mogelijk geworden om het Sterrenplein om te toveren van een kaal en stenige omgeving naar een gezellig en bovenal groen wijkplein. Zo zijn er in de afgelopen jaren diverse nieuwe speeltoestellen geplaatst waardoor de speelfunctie van het plein voor een grotere groep buurtkinderen en leerlingen aantrekkelijk is geworden.

Sterrenplein5
Daarnaast is er door verschillende toepassingen het plein groener gemaakt. Er zijn geveltuintjes en nieuwe plantvakken aangelegd, groenzuilen geplaatst, plantenbakken uitgebreid en verticaal groen gecreëerd. Door deze toevoeging van grote diversiteit aan beplanting, geur en kleur zal er uiteindelijk ook meer ‘leven’ in de vorm van bijvoorbeeld vogels, insecten en vlinders op het plein komen.
Leerlingen van basisschool de Sterrenkring gaan samen met buurtbewoners zorg dragen voor het onderhoud van het groen op het plein. Op deze manier krijgen de kinderen de kans om te ervaren hoe planten groeien en bloeien en krijgt het plein meer een buurtfunctie.