Welke criteria hanteren wij

Ondersteuning kan worden gevraagd wanneer projecten binnen de doelstellingen en in het werkgebied van de stichting vallen. Het fonds werkt alleen aanvullend op bestaande subsidieregelingen en andere reguliere financieringsvormen. Aantoonbaar moet zijn dat er, voor dat moment, geen andere financieringsbronnen zijn of dat bestaande financieringsbronnen niet toereikend zijn. Ondersteuning is tijdelijk en mag niet leiden tot afhankelijkheid van het fonds. Het gaat enerzijds om start-, overbrugging- of stimuleringsbijdragen voor projecten, waarbij uitzicht is op een structurele financiering of om bijdragen in eenmalige activiteiten of evenementen. De maximale ondersteuning bedraagt in beginsel nooit meer dan € 5.000,= .

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Jongeren wonend/ studerend/ werkend in Gelderland in de leeftijd van tot circa 25 jaar
 • Eigen inzet/ bijdrage van de jongeren en/ of instellingen moet blijken
 • In overeenstemming met de doelstellingen van de stichting, te weten:
  • zingeving, bestaansverheldering
  • vormgeving van eigen bestaan
 • Overige financieringsmogelijkheden zijn al aangevraagd en blijken niet van toepassing en/of zijn niet toereikend.
 • Bereidheid tot het geven van inhoudelijke en financiële informatie zoals:
  • plan van aanpak (incl. de manier waarop resultaten worden gemeten)
  • betekenis voor de samenleving
  • informatie over financiering van het project
  • beknopte inhoudelijke en financiële evaluatie

Vooral startinitiatieven met een vernieuwend karakter hebben de voorkeur.